Forró drót kiemelt mások, magyarok

A magyarok utolsó huszárrohama

Minden legenda véget ér egyszer! A II. világháború idejére úgy tűnt, a huszárok diadalmas története mindörökre véget ért. A modern hadviselésben nincs már rájuk szükség. Lovasroham a páncélozott járművek, a tankok korában? Ugyan már, őrültség. A lengyel lovasság se ment sokra 1939-ben a Wehrmacht páncélosaival szemben. Kár volt azért sok fiatal életért, a gyönyörű lovakért… A lovas hadviselés kora mindörökre leáldozott.Vagy mégsem?

Hadik András, aki hétéves háborúban, egy híres huszárcsínnyel még Berlint is megsarcolta huszárjaival, bizonyára elégedetten csettintett volna, hogy mit művelnek a kései utódok. A 4. Hadik huszárezred II. osztályának katonái, vitéz Mikecz Kálmán vezetésével harcoltak az orosz fronton. És méltónak bizonyultak a neves elődhöz, akinek nevét viselte ezredük.

A huszárok sikereiket mindig is gyors mozgásuknak, váratlan akcióiknak köszönhették, ezért fordulhatott elő az, hogy még a II. világháborúban is érhettek el sikereket.

A nevezetes eset, mely az utolsó huszárrohamként vonult be a hadtörténelembe 1941. augusztus 16-án esett meg, a nikolajevi csatában.

Egy német szemtanú, Erich Kern így írt a magyar huszárvirtus talán utolsó megnyilvánulásáról könyvében:

Reggel óta kemény harcban álltunk egy magas vasúti töltés oldalába beásott és szívósan védekező ellenséggel szemben. A nap folyamán már négyszer támadtuk őket, de mind a négyszer visszavertek minket. A zászlóaljparancsnok minden hangnemben ordítozott, a századparancsnokok tehetetlenek voltak. A sürgős tüzérségi tűztámogatást hiába kértük, az egyre késett. És ekkor egyszer csak megjelent a színen egy magyar huszárezred, lóháton. Mind nevettünk. Ugyan mit akarnak itt ezek a magyarok? Kár lesz azokért a pompás, elegáns lovakért.

Ekkor szinte kővé dermedtünk. Ezek a fickók megőrültek! Huszárszázad huszárszázad után robogott felénk. Elhangzott a vezényszó. A barnára sült arcú, karcsú lovasok úgy ültek a nyeregben, mintha belenőttek volna. Parancsnokuk, egy magas, fénylő aranygalléros huszárezredes kirántotta a kardját. Négy-öt könnyű páncélkocsi kanyarodott elő a szárnyakra és már vágtatott is át a széles, sík mezőn a huszárezred. Kivont kardjuk csillogott a lemenő nap fénylő sugaraiban. Talán Seydlitz rohamozott így egykoron. Minden elővigyázatról megfeledkezve ugrottunk föl állásainkból. Olyan volt az egész, mint egy nagyszerűen megrendezett lovasfilm. Eldördültek az első lövések a töltés felől, aztán mind ritkábban hallottuk őket.

És ezután szinte kidülledt szemmel, hitetlenkedve néztük, amit láttunk, hogy a szovjet ezred katonái, akik a mi századaink támadásait olyan hevesen és elkeseredett ellenállással verték vissza, most sorra ugrálnak föl és szinte eszelősen futnak, menekülnek, a diadalmasan száguldó magyarok pedig űzik, hajtják maguk előtt az oroszokat (…)

vitéz Mikecz Kálmán alezredes

Azt a csatát, Umanytól délre, Pervomajsz körzetében ugyan megnyerték a magyar huszárok, de lovasságot a Dnyeper elérése után gyalogság váltotta fel. A derék huszárlovak nem boldogultak a végtelen orosz sztyeppék irgalmatlanul pocsék útjaival…

A hazatérő huszárok tiszteletére 1941 őszén díszünnepséget szerveztek Debrecenben. Az ünnepségen megjelent Horthy Miklós is és személyen tüntette ki Mikecz Kálmánt, az akkora már alezredessé előléptetett osztályparancsnokot, akinek a nevét ma honvéd és huszár hagyományőrző egyesület viseli.

  • Forrás: A magyar huszárság története – szerkesztette és lektorálta: Csihák György Nagy Kálmán: A háborúban csodák is voltak… Hadik huszárok a nikolajevi csatában (1941. VIII. 16) (Erich Kern: Der grosse Rausch. Zürich, 1948. 54-55. old.);

Vitézek a hazáért (fb) – Pesti Hírek

Ez is érdekelhet

„Szerencsés, mint Kokura” – egy város japánban, aminek nem kellene léteznie

Jónás Levente

Kaczynski háborús jóvátételt követel Németországtól

Jónás Levente

Sebő Ödön zászlóalja a teljes 2. Ukrán Front ellen egy hónapon át tartotta magát

Jónás Levente

Ez a weboldal cookie-kat használ az élmény javítása érdekében. Feltételezzük, hogy ez rendben van, de ha szeretné, leiratkozhat. Elfogadom Bővebben