Forró drót kiemelt mások, magyarok

Egy erdélyi magyar édesanya levele a kis-magyar honban lakó sok „furcsa magyarhoz”

„Kedves Anyaországi Magyarok!

Mi Erdélyi magyarok szomorú szívvel szembesülünk nap, mint nap azzal, hogy sokan közületek minket, erőszakkal elszakított magyar embereket gyaláztok, szidalmaztok, úgy hogy fogalmatok sincs arról, hogy a történelem során mennyi mindent letettünk az asztalra és arról sem, hogy a megmaradásunkért, magyarságunkért, mennyit harcolunk a mai napig!

Minden egyes alkalommal megforgatjátok a tört a szívünkben, mikor azt mondjátok nekünk Erdélyi, Kárpátaljai, Vajdasági, Újvidéki, Felvidéki magyaroknak, hogy román, ukrán, szerb, szlovák, mert mi tiszta szívből magyarnak valljuk magunkat!!!!

Vádaskodtok, ítélkeztek felettünk és folyamatosan támadtok minket. Mi a hazánkat nem áruljuk el, mindig is tartottuk a hátunkat és foggal körömmel védtük a magyarságot és a magyarságunkat, ami sokszor embert próbáló volt.

Kedves Magyarország mostani határain belül élő, minket ellenségként kezelő emberek! Mit szólnátok, ha most mi vissza kérnénk tőletek azokat a nemes embereket, akik nálunk születtek, és akikkel a nagyvilág előtt büszkélkedtek, dicsekedtek, és akikről tereket, utcákat, színházat, akadémiát, iskolát, egyetemet neveztetek el? Mi lenne, ha azt mondanánk nektek, ha mi nem kellünk, akkor ne kelljenek azok a híres magyarok sem, akik mindent megtettek minden magyar emberért, de Erdélyben, Kárpátalján, Vajdaságban, Újvidéken, vagy Felvidéken születtek?

Mikor ti minket, románoztok, szlovákoztok, ukránoztok és szerbeztek, akkor velük is ezt teszitek és akkor mondhatni, amikor őket emlegetitek, akkor Más Tollával Ékeskedtek! Tudjátok, ha nem lennénk mi, akkor nem énekelnétek Kölcsey Himnuszát, hisz ő is Erdélyi. Este nem olvashatnátok Benedek Elek apó gyönyörű meséit. Mátyás király igazságához sem lenne sok közötök, hisz ő is Kolozsvár ajándéka minden magyar számára. A jó öreg Toldi Miklós, ha napjainkban élne, akkor lehet, hogy nehéz kővel dobálna meg benneteket, ha lerománoznátok. Arany János, Ady Endre, Áprily Lajos, ha ma élnének, akkor fájdalmas verseket írnának arról, hogy még a sajátjaik között is számkivetettek lettek.

Tamási Ábele még a székely humor ellenére is szív hasogatóbb lenne, mert nem csak a román hatalom ellen lázadna, hanem szomorúan kellene tudomásul vegye, hogy saját kutyája is megugatja. Wass Albert a mai helyzetet pedig sokkal nehezebben viselné, mint a száműzetést.

Egy szó, mint száz itt a sok kincs, amit mi Erdélyi, Kárpátaljai, Vajdasági, Újvidéki, Felvidéki magyarok adtunk minden magyarnak, gazdagítva vele a magyarságot és a Hazát:

 • Erdély adta:
 • Kölcsey Ferenc Himnusza
 • Tamási Áron író
 • Benedek Elek apót, írót, népmese gyűjtő
 • Mikes Kelemen író
 • Wass Albert író
 • Nyírő József író
 • Sütő András író
 • Orbán Balázs Székelyföld író
 • Kemény János író
 • Jósika Miklós
 • Arany János költő
 • Ady Endre költő
 • Áprily Lajos költő
 • Dsida Jenő költő
 • Kányádi Sándor költő
 • Szilágy Domokos költő
 • Páskándi Géza költő
 • Reményik Sándor költő
 • Apáczai Csere János pedagógiai író
 • Kallós Zoltán néprajzkutató
 • Tinódi Lantos Sebestyén zeneszerző, lantos
 • Bartók Béla zeneszerző, gyűjtő
 • Székely Bertalan festő
 • Paál László festő
 • Jakó Zsigmond tudós
 • Benkő Samu művelődéstörténész
 • Márton Áron mártír püspök
 • Teleki Sámuel felfedező
 • Körösi Csoma Sándor ős hazakutató
 • Brassai Sámuel polihisztor
 • Károli Gáspár biblia fordító, lelkész
 • Bolyai János matematikus
 • Bolyai Farkas matematikus
 • Hunyadi János törökverő
 • Hunyadi Mátyás Király
 • Báthori István fejedelem
 • Bethlen Gábor fejedelem
 • Bocskai István fejedelem
 • Rákóczi György fejedelem
 • Apafi Mihály fejedelem
 • Thököly Imre fejedelem
 • Rákóczi Ferenc fejedelem
 • Székely Mózes fejedelem
 • Toldi Miklóst vitéz nemes
 • Dózsa György hadvezér
 • Wesselényi Miklós politikus
 • Mikó Imre politikus
 • Kiss Ernő honvéd altábornagy
 • Nagysándor József honvéd vezérőrnagy
 • Jávor Pál színész
 • Vaszi Levente énekes
 • Keresztes Ildikó énekesnő
 • Molnár Levente operaénekes
 • Tőkés László forradalmár
 • Erőss Zsolt hegymászó
 • Miklós Edit síző
 • Kárpátalja:
 • Munkácsy Mihály festő
 • Beca József labdarugó, olimpikon
 • Edvin Márton művész
 • Bódi László Cípő, Republic énekese
 • Pákh Imre műgyűjtő
 • Felvidék:
 • Ballasi Bálint költő
 • Kassák Lajos költő
 • Reviczky Gyula költő
 • Sajó Sándor költő
 • Tompa Mihály költő
 • Jókai Mór író
 • Madách Imre író
 • Márai Sándor író
 • Mikszáth Kálmás író
 • Dobó István egri várvédő, erdélyi vajda
 • Bercsényi Miklós szabadságharcos
 • II Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem
 • Vak Bottyán kuruc generális
 • Andrássy Gyula politikus
 • Batthyány Lajos mártír miniszterelnök
 • Lahner György honvéd vezérőrnagy
 • Klapka György hadügyminiszter
 • Pázmány Péter esztergomi érsek
 • Boldog Salkaházi Sára szerzetesnő
 • Wick Béla katolikus pap, történész
 • Eszterházy Károly egri püspök
 • Csontváry Kosztka Tivadar festő
 • Szinyei Merse Pál festő
 • Kodály Zoltán zeneszerző
 • Kempelen Farkas tudós, feltaláló
 • Feketeházy János Szabadság híd tervezője
 • Dohnányi Ernő zeneszerző
 • Blaha Lujza operaénekesnő
 • Kaszás Attila színész
 • Ghymes együttes
 • Újvidék, Vajdaság:
 • Tamkó Sírató Károly költő
 • Vidor Gyula író
 • Balázs Attila író
 • Molnár Erik történész
 • Lázár Vilmos honvéd ezredes
 • Schweidel József honvéd vezérőrnagy
 • Beda Tibor festő
 • Berczik Zoltán Európa bajnok, asztalteniszező
 • Szeles Mónika teniszező
 • Varga Izabella színésznő
 • Szőke Zoltán színész
 • Rúzsa Magdolna énekesnő
 • Őrvidék:
 • Liszt Ferenc zeneszerző
 • Muravidék:
 • Zrinyi Miklós költő, hadvezér
 • Damjanich János honvéd vezérőrnagy

Szeretném, ha megértenék, hogy mi nem akarunk semmit elvenni tőletek, sőt, a történelem során csak gazdagítottuk szép anyaországunkat. Mi nem most váltunk magyar állampolgárrá, mi azok voltunk, csak elvették tőlünk és nem is kérdezték bennünket, hogy akarjuk-e ezt.

Számunkra igazi öröm és boldogság az, hogy vannak még az őshazában, akik ránk is gondolnak, megértik, hogy a visszahonosítás a mi lelkünknek igazi gyógyír.

Megkérlek kedves magyar honfitársaim, hogy egyszer és mindenkorra értsétek meg, hogy nem akarunk mi tőletek elvenni semmit, és ha lehetőségünk van, akkor továbbra is inkább hozzátennénk, mint elvennék. A nagyon féltett pénzetekre sincs szükségünk, mi eddig is dolgoztunk, ha kellett éjszaka is, és megálltunk a lábunkon.

Szomorú az is, hogy tőlünk sajnáljátok a visszaadott állampolgárságot és minden segítséget, de szívesen engednétek be az országba ezer idegeneket, sőt még támogatnátok is őket!

Nagyon lehangoló, hogy folyamatosan panaszkodtok, hogy milyen nehéz életetek van szép hazánkban. Én azt gondolom, hogy egyszer legalább érdemes lenne megállni és megnézni, hogy más országban hogy élnek . Elárulom nektek, hogy nagyon sok országban nem igazán vannak autópályák, elfogadható kórházak, tanintézmények, vagy élhető körülmények és mégis tudnak örülni, szeretni az emberek és jókedvvel dolgozni.

Ne csak nézzetek, hanem lássatok is és ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Érezzétek meg, hogy ha valamit akartok, azért tenni kell, dolgozni, békésen párbeszédet folytatni és főképpen szeretettel lenni egymás iránt. A harag, gyűlölet megöli a lelket és senki nem jut előbb.

Azzal az energiával, amit haragra és gyűlöletre pazaroltok csodás dolgokat lehetne, ami hasznára lenne az egész országnak, magyarságnak.

Nem értem, hogy miért mérgezitek meg a lelketeket és az életeteket? Addigi, amíg mindenki csak a saját maga hasznát lesi, csak az érdekli, hogy neki legyen jobb, addig nem lesz szebb és békésebb világ. A gyerekeink jövője a mi kezünkben van, és ők csak akkor lesznek boldogok, ha béke van.

Hátborzongató az is, hogy arról beszéltek, hogy diktatúra van Magyarországon, úgy hogy közben bármit megengedhettek magatoknak. A diktatúráról mi Erdélyi magyarok tudnánk mesélni nektek, mert mi tudjuk, hogy mi az igazi diktatúra, tudjuk, hogy mit jelent félelemben, rettegésben élni, úgy hogy még a falnak is füle van. Az igazi diktatúrában nem írhatnátok meg a véleményeteket, nem szavazhatnátok szabadon, nem beszélhetnétek, nem szidalmazhatnátok bárkit, nem nyilváníthatnátok szabad véleményt, nem utazhatnátok más országba, nem vásárolhatnátok meg bármit, csak azt, ami van, nem választhatnátok munkahelyet, iskolát, nem tüntetnétek akkor, mikor kedvetek van, és még sorolhatnám, de nem igazán látom az értelmét.

Amit pedig biztos nem tehetnétek meg, most pedig szabadon tesztek, hogy nem szidalmazhatnátok a politikai vezetőket, mert azért halálbüntetés járna bármilyen diktatúrában. Egy szó, mint száz mielőtt valamiről beszélgetni kezd bárki is, annak nézzen utána, tájékozódjon kellőképpen és utána vádaskodjon.

A magyar anyanyelvünk igazán kifejező, valódi csoda, ezért kérlek benneteket kedves magyar honfitársak, hogy ne gyűlölködjetek, mert a gyűl ölet, hanem szeressétek egymást, mert a szer etet.

Végezetül pedig kívánok mindenki életére áldást, lelkébe békét, szeretetet, örömöt és azt, hogy érezzük mindannyian meg, hogy ne valami ellen kell harcolni, hanem egy nemes célért, a szeretetért és békéért.

UI: mondanivalóm nem politikai meggyőződésből született, hanem azért, hogy megértés szülessen minden magyar ember lelkébe.

Tisztelettel és szeretettel egy Erdélyi Magyar édesanya!

fb – Pesti Hírek

Ez is érdekelhet

Megtrianonozott magyarságunk (Pesti Hírnök vélemény)

Jónás Levente

Állampolgárok

Jónás Levente

BEST OF 2023! – DEZUNIONIZMUS (Pesti Hírnök vélemény)

Jónás Levente

Ez a weboldal cookie-kat használ az élmény javítása érdekében. Feltételezzük, hogy ez rendben van, de ha szeretné, leiratkozhat. Elfogadom Bővebben