Forró drót kiemelt mások, magyarok

Végleg vége a finnugor származáselméletnek

A magyarság eredetkutatásában az eddigi legjelentősebbnek számító tudományos szakcikket közölték a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának és a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékének kutatói az igen tekintélyes Current Biology szaklapban. Az írásban többek közt megállapítják, hogy a honalapító magyar elit jelentős részéből teljesen hiányzik a “proto-ugor” örökség; helyette hun vagy avar leszármazottaknak mutatkoznak, különböző mértékű iráni és helybeli keveredéssel.

Mint közleményükben írják, 

kutatóinknak a Kárpát-medencében feltárt hun, avar és honfoglalás korszakokból (másképpen nevezve: honalapító magyarokból) származó 265 emberi maradvány teljes genom szintű elemzésével a jelenleg elérhető legnagyobb pontossággal sikerült rekonstruálni ezen korszakok népességtörténetét. A vizsgált minták teljes örökítőanyag készletének sikeres kinyerése után, azokat a legmodernebb számítógépes algoritmusokkal hasonlították össze közel 3000 ősi mintáéval, valamint Eurázsia összes ma élő népcsoportjának genomjával szuperszámítógépünkön.

A kutatás tudományos áttörése, hogy mindhárom korszakból sikerült azonosítani az első generációs mag népességet (angol nyelvű cikkben ún.: core), a helybeli őslakosokat, és az ezek keveredéséből leszármazottakat. Az eredmények azt igazolták, hogy az európai hunok egy része ázsiai hun felmenőktől származott, másik része pedig az útközben integrált sztyeppei szarmata és germán elemekből állt, ami megfelel a történeti forrásoknak.

AZ ÁZSIAI ÉS EURÓPAI HUNOK KÖZÖTT KIMUTATOTT BIOLÓGIAI FOLYTONOSSÁG IGAZOLJA AZ EDDIG KÉTSÉGBEVONT FOLYTONOSSÁGOT A KÉT NÉPCSOPORT ÉS A KÉT BIRODALOM KÖZÖTT.

A Kárpát-medencébe érkező avar elit genom összetétele egyértelműen ősi mongóliai eredetre utal, ami a zsuanzsuan származás elméletét támogatja. Mind az ősi Mongóliából származó európai hun, mind az avar vezető réteg korai ázsiai hun távoli felmenőkre vezethető vissza, de míg az avar elit tisztán megőrizte a mai tunguzokra, burjátokra jellemző bronzkori kelet szibériai genomját, addig a hunok szkíta és kínai keveredést is mutattak.

Az avar korban a Kárpát-medencébe érkezők jelentős hányada azonban nem az avar elit örökségét hordozta, hanem hun és iráni (alán) genomokból modellezhető. Ez arra enged következtetni, hogy az avar és hun korszakok népessége között nagymértékű az átfedés, és az avarok Európába érkezésével a korábban ott lakó népeket felülrétegezte egy, az ősi Mongóliából frissen érkező elit csoport 

– írják.

Hozzáteszik: a honalapító magyarság – akik a honfoglalás korában a Kárpát-medencébe érkező elit népesség – genom összetétele a mai népességek közül

legnagyobb hasonlóságot a baskírokkal, a szibériai és volgai tatárokkal mutatja, az ősi népességek közül pedig az ázsiai szkítákkal.

A leszármazási viszonyok vizsgálata azt mutatja, hogy a honfoglaló elit jelentős része legközelebbi nyelvrokonainkkal, a manysikkal (vogulok), a szamojéd nyelvű nganaszanokkal, szelkupokkal és enyecekkel közös ősökre vezethető vissza, és ezek közül legutoljára a manysiktól válhattak külön. A legnagyobb felbontású genommodellek arra utalnak, hogy valóban létezhetett egy “proto-ugor” népesség, amely a késő bronzkori Mezhovskaya kultúra népességének és a nganaszanok őseinek keveredésével jött létre valahol az Ural és az Altáj közötti erdőssztyeppe zónában, akik a vaskorban az ázsiai szkíták egyik csoportját alkothatták. A vaskorban a manysik és a honfoglalók ősei különváltak, és utóbbiak Kr. e. 643–431 között komoly mértékben keveredtek a korai szarmatákkal. Ezt Kr. u. 217–315 között egy második keveredés követte az ázsiai hunok utódaival, az európai hunok elődeivel, amelynek időpontja az európai hun kort közvetlenül megelőző időszaknak felel meg.

A honalapító magyar elit jelentős részéből teljesen hiányzik a “proto ugor” örökség, helyette hun vagy avar leszármazottaknak mutatkoznak, különböző mértékű iráni és helybeli keveredéssel 

,– hangsúlyozzák.

A Kárpát-medencébe érkező hunok, avarok és honfoglalók mindegyike kisebbségben volt a helybeli népességhez képest, amelynek túlnyomó többsége európai bronzkori genommal rendelkezett, és az Árpád-korig igen heterogén volt.

fb – székelyföld.ma – pestisrácok – Pesti Hírek

Ez is érdekelhet

Elkészültek az első tankönyvek, amelyek a finnugor helyett a szkíta-hun rokonságot tanítják

Jónás Levente

A Magyarságkutató Intézet bizonyította a hun-avar-magyar folytonosságot

Jónás Levente

I. Szent László génvizsgálata: a Turul-ház (Árpád-ház) ázsiai gyökereinek legerősebb bizonyítéka

Jónás Levente

Ez a weboldal cookie-kat használ az élmény javítása érdekében. Feltételezzük, hogy ez rendben van, de ha szeretné, leiratkozhat. Elfogadom Bővebben