kiemelt PROGRESSZOR

Az LMBTQ/transz mozgalmak és a globális tőke

Az lmbtq/transz mozgalmak és szerveztek élő pajzsként tolják maguk előtt az lmbtq/transz embereket. Az lmbtq/transz mozgalmak az lmbtq/transz ideológiára épülnek, amelynek kizárólagos célja a globális tőke hatalmi érdekérvényesítésének elősegítése.

Ismerek jónéhány lmbtq/transz személyt, akik következetesen antikapitalisták, antiimperialisták, atlantizmus ellenesek és gyakran kifejezetten oroszbarát politikai álláspontot képviselnek személyes meggyőződésük alapján.

Ugyanakkor nem ismerek egyetlen olyan lmbtq/transz szervezetet vagy mozgalmat sem, amely politikai és társadalmi kérdésekben antikapitalista, antiimperialista nézőpontot képviselne vagy akár csak megértéssel viszonyulna a Nyugaton kívüli világhoz. Éppen ellenkezőleg.

Az lmbtq/transz szervezetek és mozgalmak azonnal atlantista-liberális centrumkapitalista álláspontot vesznek fel, amint a szexuális és nemi kategóriákon kicsit is túlmutató vonatkozásban nyilvánulnak meg.

Mindeközben az újhullámos baloldali szervezetek és mozgalmak kötelességüknek tekintik, hogy külön kategóriaként képviseljék az lmbtq/transz embereket. Az újhullámos baloldali szervezetek és mozgalmak abba is belemennek, hogy az lmbtq/transz ideológia képviselői által megfogalmazott elvárások mentén, az általuk diktált feltételek szerint építsék fel érdekképviseleti stratégiájukat.

Az lmbtq/transz vonal állandó koalíciós partnerré válik a rendszerkritikus, marxizáló baloldali mozgalmak számára. Az így létrejövő és immár elmaradhatatlan lmbtq/transz szakosztályok egyben „ideológiai autonómiát” élveznek az újhullámos baloldali, marxista mozgalmakon belül. Ennek következtében a baloldali szervezetek irányítása alárendelődik a mozgalmon belül autonómiát élvező lmbtq/transz áramlatnak.

Az újhullámos baloldali, marxista szervezetek és mozgalmak abból indulnak ki, hogy az lmbtq/transz dolog egy „emancipációs ideológia” és így valamilyen úton-módon közvetlenül levezethető a marxizmusból vagy akár még lényegileg is benne foglaltatik az eredeti marxista elméleti rendszerben. Ez ellen az lmbtq/transz ideológia nem is tiltakozik nyilvánosan, hanem gyakran hangosan helyesli azt, miközben viteti magát a baloldali mozgalmakkal.

Ezek az lmbtq/transz szállítmányok kiváltságos és kivételezett státuszt élveznek az újhullámos baloldali mozgalmakon belül és mint említettük, ideológiailag nem elszámoltathatóak. Ha valamilyen szélsőséges helyzetben mégis felmerülne a kérdés, hogy az lmbtq/transz szakosztály ugyan milyen módon járul hozzá a szocialista-kommunista erőfeszítések kibontakoztatásához, akkor a válasz az, hogy „ők csak a nemi- és szexuális vonatkozását képviselik a dolognak”.

Ugyanakkor arra lehetünk figyelmesek, hogy a gyakorlati tevékenység területén az lmbtq/transz ideológiai áramlat arra használja a mozgalmon belüli befolyását, hogy

rendre az atlantista-liberális, centrumkapitalista érdekek képviseltére pozícionálja az egyébként „rendszerellenes” szociális, baloldali irányultságú szervezeteket. Ehhez az identitáspolitika eszközét használják fel zsarolásként.

Az lmbtq/transz ideológia azt állítja, hogy a „forradalmi baloldaliság” csak az lmbtq/transz ideológia elfogadásával valósítható meg, anélkül minden társadalomelmélet és politikai mozgalom automatikusan „reakcióssá és jobboldalivá” válik. Így, ha egy szervezet baloldaliként akarja azonosítani magát, akkor mintegy esszenciaként kell magáévá tenni az lmbtq/transz ideológiát. Még akkor is, ha ez a bővítmény innentől kezdve folyamatosan az atlanti-liberális centrum és a globális nagytőke érdekei felé korrigálja annak politikai aktivitását.

Az lmbtq/transz ideológia járműként használja a baloldali, marxizáló narratívákat, miközben ő maga a marxizmust semlegesítő tényezőként hat. Kapcsolatuk nem szimbiózisra, hanem parazitizmusra épül.

Az lmbtq/transz jelenség tehát nem is ideológia valójában, hanem a globális nagytőke anyagi és hatalmi érdekképviseletének a kivetülése. Az lmbtq/transz jelenség az, amivel a globális nagytőke képes a Nyugaton szerveződő baloldali-marxizáló antikapitalista mozgalmakat a kritikus pillanatokban végül visszaigazítani a liberalizmushoz és az individualizmushoz. Ennek az eljárásnak az alkalmazása teszi lehetővé egyedül, hogy a centrumtőke semlegesíthesse és az irányítása alatt tarthassa a nyugati kapitalista erőközpont baloldali rendszerkritikus mozgalmait.

A tőke számára az lmbtq/transz vonal felbecsülhetetlen értékű. Az lmbtq/transz vonal stratégiai jelentősége éppen abban rejlik, hogy egy abszolút kisebbségben lévő, szándékosan bizarr felfogást jelenít meg, amellyel a társadalom túlnyomó többsége sosem lesz képes lényegileg azonosulni.

Innentől kezdve ahhoz, hogy távol tartsák a társadalmi tömegeket a tőke uralmára valóban veszélyt jelentő politikai cselekvést komponálni képes elmélettől, nincs más hátra, mint feldíszíteni az lmbtq/transz ideológiát a marxizmus retorikájával és szimbólumrendszerével.

Globális Kihívások – Pesti Hírek

Ez is érdekelhet

A bajor miniszterelnök kitiltja a genderezést a tartományi iskolákból, hivatalokból

Jónás Levente

„Szerelemből született” – Hogyan?

Jónás Levente

A szörnyeteg, aki a világra szabadította a genderideológiát

Jónás Levente

Ez a weboldal cookie-kat használ az élmény javítása érdekében. Feltételezzük, hogy ez rendben van, de ha szeretné, leiratkozhat. Elfogadom Bővebben